Hoofdstuk 5 – Salariëring

Artikel 5.1 – Functiewaardering

Artikel 5.2 – Salaris

Artikel 5.3 – Uitbetalen salaris

Artikel 5.4 – Periodieke verhogingen

Artikel 5.5 – Bevordering

Artikel 5.6 – Bijzondere beloningen

Artikel 5.7 – Structurele eindejaarsuitkering

Artikel 5.8 – Vakantiebijslag

Artikel 5.9 – Pensioen

Artikel 5.10 – Gratificatie 

Artikel 5.11 – Leerlingsalarissen Verzorgende IG

Artikel 5.12 – Leerlingsalarissen brancheopleiding tot kraamverzorgende (BBL)

Artikel 5.13 – Zakgeld en stagevergoeding

Artikel 5.5 – Bevordering

Bevordering
  1. Als je wordt bevorderd naar een functie in een hogere functiegroep wordt je salaris, op basis van de salarisschaal van je nieuwe functie, als volgt vastgesteld: het salaris dat je voor je promotie ontving wordt met twee periodieken van de oude schaal verhoogd. Hierbij geldt de voorwaarde dat je nieuwe salaris tenminste gelijk moet zijn aan het minimum van de schaal van je nieuwe functie, maar het mag ook niet meer bedragen dan het maximum van de bij de nieuwe functie behorende schaal.
Afwijking
  1. Je werkgever kan in overleg met het medezeggenschapsorgaan een afwijkend systeem van salarisaanpassing hanteren.