Hoofdstuk 2 – Cao Kraamzorg

Artikel 2.1 – Werkingssfeer, ontheffing en toetreding

Artikel 2.2 – Karakter van de cao

Artikel 2.3 – Commissie van Interpretatie

Artikel 2.4 – Duur, wijzigingen, opzegging van de cao

Artikel 2.5 – Bijdrage werknemersorganisaties   

      Artikel 2.3 – Commissie van Interpretatie

  1. De Commissie van Interpretatie is ingesteld door de gezamenlijke cao-partijen.
  2. Alleen cao-partijen kunnen vragen over de interpretatie van de tekst van deze CAO voorleggen aan de Commissie van Interpretatie.
  3. De samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Commissie van Interpretatie liggen vast in een reglement (bijlage 2) dat door cao-partijen is opgesteld.