Artikel 10.9 – Positieve afwijking wachtgeldregeling