Hoofdstuk 4 – Arbeidsduur en arbeids- en rusttijden

Artikel 4.1 – Arbeidsduur

Artikel 4.2 – Inzet- en contractenbeleid van flexibele arbeid

Artikel 4.3 – Min- en plusuren

Artikel 4.4 – Werk- en rusttijden

Artikel 4.5 – Pauzes

Artikel 4.6 –  Vrije weekenden

Artikel 4.7 – Wachtdiensten Kraamverzorgenden

Artikel 4.8 – Bereikbaarheidsdiensten

Artikel 4.9 – Gebroken dienst

Artikel 4.10 – Overwerk

Artikel 4.11 – Inconveniënte uren

Artikel 4.12 – Doorbetaling onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie-uren en overig verlof

Artikel 4.13 – Veilig en gezond werken

Artikel 4.7 – Wachtdiensten Kraamverzorgenden 

 1. Als je als kraamverzorgende werkt kan je werkgever wachtdiensten aan je opdragen.
 2. Een wachtdienst leidt altijd tot vergoeding. Bij een wachtdienst heb je de verplichting om aan de oproep van de kraamzorgorganisatie te voldoen.
 3. Je werkgever mag je geen wachtdienst opdragen in de voorgeschreven periodes van onafgebroken rust zoals opgenomen in artikel 4.3 lid 5.
 4. Je werkgever kan in overleg met het medezeggenschapsorgaan voor werknemers die uitsluitend in partusdiensten werken, afspraken maken die afwijkend zijn van leden 5 t/m 8.

Voorwaarden inzet

 1. Je mag maximaal twee aaneengesloten blokken (“wachtdienstblokken”) van 8 uur wachtdienst draaien. Hierna volgt minimaal 8 uur rust voor een volgende wachtdienst kan worden gestart.
 2. Als onderdeel van je wachtdienst kan je maximaal twee maal worden opgeroepen per blok van 8 uur voor een partusassistentie. Bij slechts één van deze oproepen kun je ook worden ingezet voor de verzorging.
 3. Als je tijdens je wachtdienst wordt opgeroepen tellen deze uren mee voor je arbeidsduur en wordt je wachtdienst als onderbroken of beëindigd beschouwd.
 4. Als je in de nacht bent opgeroepen, bepaal je in overleg met je werkgever en de cliënt op welk tijdstip de zorg de volgende dag aanvangt.

Vergoeding

 1. Als je als kraamverzorgende een wachtdienst verricht ontvang je een vergoeding op basis van onderstaande normen:
  1. Maandag t/m vrijdag: per blok van maximaal 8 uur ontvang je een brutovergoeding van € 11,44
  2. Zaterdag-, zondag- en feestdagen: per blok van maximaal 8 uur ontvang je een brutovergoeding van € 17,16.
 2. Je werkgever heeft de mogelijkheid in afwijking van lid 9 met het medezeggenschapsorgaan af te spreken om de hierboven weergegeven bedragen om te zetten in een compensatie in tijd. Je ontvangt dan een compensatie op basis van onderstaande normen:

                                  c. Maandag t/m vrijdag: respectievelijk 57 minuten per blok van maximaal 8 uur.

                                  d. Zaterdag-, zondag- en feestdagen: respectievelijk 86 minuten per blok van maximaal 8 uur. 

Per 1 januari 2023

 1. Indien je tijdens je “wachtdienstblok” niet bent opgeroepen voor het verlenen van partusassistentie of bent ingezet voor een verzorging, ontvang je 150% van de vergoeding van dát “wachtdienstblok” zoals beschreven in lid 9 of 10.