Artikel 12.4 – Ondernemingsovereenkomst

Tussen je werkgever en de Ondernemingsraad geldt een ondernemingsovereenkomst als bedoeld in artikel 32 lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden. In deze overeenkomst maakt je werkgever en de Ondernemingsraad tenminste afspraken over de volgende onderwerpen:

 1. Scholing en ontwikkeling
 2. Beoordelingsregeling
 3. Invulling meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
 4. Vergoedingen, zoals telefoonkosten en dienstkleding.
 5. Integriteitsbeleid
 6. Werkoverleg
 7. Verplichtingen werkgever en werknemer
 8. Verhuiskostenregeling
 9. Studiekostenregeling
 1. De Ondernemingsraad is verplicht een achterbanraadpleging onder het personeel te houden voordat eigen regelingen als bedoeld in artikel 12.4 worden vastgesteld of gewijzigd.
 2. Je werkgever en de Ondernemingsraad komen de verplichting overeen om de ondernemingsovereenkomst en de daarin opgenomen regelingen regelmatig te evalueren.
 3. De werkgever informeert alle werknemers over wijzigingen van de met de Ondernemingsraad overeengekomen regelingen in de ondernemingsovereenkomst.
 4. Als je werkgever en de Ondernemingsraad geen overeenstemming bereiken over de in artikel 12.4 bedoelde (aanpassing van) eigen regelingen dan blijft de regeling zoals opgenomen in de ondernemingsovereenkomst gelden.
 5. Als je werkgever geen overeenstemming met de Ondernemingsraad bereikt over (aanpassing van) een eigen regeling in de ondernemingsovereenkomst, kan hij geen vervangende instemming bij de kantonrechter verzoeken als bedoeld in artikel 27 lid 4 van de Wet op de ondernemingsraden.