CAO Kraamzorg
2023-2024

Hier vindt u de nieuwe Cao Kraamzorg 2023-2024. De looptijd van de cao is van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. 

In het onderhandelakkoord van 25 april 2024 is een loonstijging van 10% afgesproken. De aangepaste salarisschalen vindt u hier, of in Bijlage 1.

Vanaf 16 juli 2024 vindt u de nieuwe cao-tekst online.

De antwoorden van de veel gestelde vragen vindt u bij de Vraag & Antwoord pagina op de CAO Kraamzorg website
Hier onderstaand kunt u op het betreffende thema van uw vraag klikken.

Daar vindt u het artikel dat antwoord geeft op de vragen binnen dit thema.

Op de website cao.bogeboortezorg.nl vind je alle artikelen en de bijlagen van de cao. Ook kan je de cao Kraamzorg 2023-2024 in pdf. bestand downloaden.

Voor vragen over wachtdiensten kijkt u bij artikel 2 van Vraag & Antwoord.

Voor vragen over registratiekosten kijkt u bij artikel 3 van Vraag & Antwoord.

Voor vragen over onregelmatigheidstoeslag kijkt u bij artikel 4 van Vraag & Antwoord

Voor vragen over verlof kijkt u bij artikel 5 van Vraag & Antwoord.

Voor vragen over reiskosten kijkt u bij artikel 6 van Vraag & Antwoord

Voor vragen over verbeteringen in het loongebouw kijkt u bij artikel 7 van Vraag & Antwoord

Voor vragen over structurele loonsverhoging kijkt u bij artikel 8 van Vraag & Antwoord

Voor meer informatie over het nieuwe artikel 8.9 menstruatie en menopauze kunt u hier klikken

Voor een overzicht van overige vragen kijkt u bij artikel 9 van Vraag & Antwoord.

Mocht uw vraag niet te vinden zijn bij de Vraag & Antwoord pagina, dan kunt u contact opnemen met een van de cao-partijen, genoemd bij bijlage 14