CAO Kraamzorg
2022-2023

Op 25 april is er een onderhandelakkoord bereikt voor de Cao Kraamzorg 2023-2024.

In het onderhandelakkoord is een loonstijging van 10% afgesproken. De aangepaste salarisschalen vindt u hier, of in Bijlage 1.

De tekst van de Cao Kraamzorg is nog niet aangepast. Uiterlijk 30 juni zal de tekst voor de Cao Kraamzorg 2023-2024 online gezet worden.  

De antwoorden van de veel gestelde vragen vindt u bij de Vraag & Antwoord pagina op de CAO Kraamzorg website
Hier onderstaand kunt u op het betreffende thema van uw vraag klikken.

Daar vindt u het artikelnummer die het antwoord geeft op de vragen binnen dit thema.

Op de website cao.bogeboortezorg.nl vind je alle artikelen en de bijlagen van de cao. Ook kan je de cao Kraamzorg 2022-2023 in pdf. bestand downloaden.

Voor vragen over wachtdiensten kijkt u bij artikel 2 van Vraag & Antwoord.

Voor vragen over registratiekosten kijkt u bij artikel 3 van Vraag & Antwoord.

Voor vragen over onregelmatigheidstoeslag kijkt u bij artikel 4 van Vraag & Antwoord

Voor vragen over verlof kijkt u bij artikel 5 van Vraag & Antwoord.

Voor vragen over reiskosten kijkt u bij artikel 6 van Vraag & Antwoord

Voor vragen over verbeteringen in het loongebouw kijkt u bij artikel 7 van Vraag & Antwoord

Voor vragen over structurele loonsverhoging kijkt u bij artikel 8 van Vraag & Antwoord

Voor een overzicht van overige vragen kijkt u bij artikel 9 van Vraag & Antwoord

Mocht uw vraag niet te vinden zijn bij de Vraag & Antwoord pagina, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Bo Geboortezorg.