CAO Kraamzorg
2022-2023

Op dit moment zijn de onderhandelingen voor de nieuwe Cao Kraamzorg in volle gang. Totdat de Cao is vastgesteld, is de Cao Kraamzorg 2022-2023 nog van kracht. 

Wilt u meer weten over de stand van zaken rondom de Cao Kraamzorg? Dat vindt u bij nieuws

De antwoorden van de veel gestelde vragen vindt u bij de Vraag & Antwoord pagina op de CAO Kraamzorg website
Hier onderstaand kunt u op het betreffende thema van uw vraag klikken.

Daar vindt u het artikelnummer die het antwoord geeft op de vragen binnen dit thema.

Op de website cao.bogeboortezorg.nl vind je alle artikelen en de bijlagen van de cao. Ook kan je de cao Kraamzorg 2022-2023 in pdf. bestand downloaden.

Voor vragen over wachtdiensten kijkt u bij artikel 2 van Vraag & Antwoord.

Voor vragen over registratiekosten kijkt u bij artikel 3 van Vraag & Antwoord.

Voor vragen over onregelmatigheidstoeslag kijkt u bij artikel 4 van Vraag & Antwoord

Voor vragen over verlof kijkt u bij artikel 5 van Vraag & Antwoord.

Voor vragen over reiskosten kijkt u bij artikel 6 van Vraag & Antwoord

Voor vragen over verbeteringen in het loongebouw kijkt u bij artikel 7 van Vraag & Antwoord

Voor vragen over structurele loonsverhoging kijkt u bij artikel 8 van Vraag & Antwoord

Voor een overzicht van overige vragen kijkt u bij artikel 9 van Vraag & Antwoord

Mocht uw vraag niet te vinden zijn bij de Vraag & Antwoord pagina, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Bo Geboortezorg.