Cao Kraamzorg 2020

Op 9 november 2020 is het onderhandelaarsakkoord van de derde cao kraamzorg ondertekend door Bo Geboortezorg en de vakbonden CNV, FBZ, FNV en NU’91, sinds 15 december 2020 is de Cao kraamzorg definitief. Dat betekent dat de achterbannen van zowel Bo als de 4 vakbonden hebben ingestemd met het akkoord.

Zoals in het akkoord is afgesproken, is tekstueel niets gewijzigd in de Cao kraamzorg. Er is een structurele loonsverhoging afgesproken, een eenmalige uitkering en een verhoging van de eindejaarsuitkering. Hier ziet u het akkoord.

Op deze website vindt u overzichtelijk alle hoofdstukken met bijbehorende artikelen uit de cao Kraamzorg 2020.