Artikel 2.5 – Bijdrage werknemersorganisaties

Een bijdrage aan de vakbonden wordt tussen cao-partijen geregeld.