Artikel 2.5 – Bijdrage werknemersorganisaties

Artikel 2.5 – Bijdrage werknemersorganisaties

Een bijdrage aan de vakbonden wordt tussen partijen bij CAO geregeld.