Artikel 10.8 – Uitkering bij overlijden bij wachtgeld