Artikel 3.11 – Leerlingsalarissen Verzorgende of Verzorgende IG (BBL)

Salaris praktijkleerjaar

  1. De salaristabellen in dit artikel geven salarissen weer behorend bij een voltijd dienstverband per praktijkleerjaar gebaseerd op 36 uur. Als het Wettelijk minimum(jeugd)loon hoger ligt dan de vermelde bedragen dan geldt het Wettelijk minimum(jeugd)loon.
    De weergegeven salarissen zijn inclusief maximaal (4×52) 208 uren (gemeten per praktijkleerjaar) lestijd binnen de onderwijsinstelling.
    Als je in deeltijd werkt, wordt het salaris naar verhouding berekend.

Leerling-verzorgende

  1. In onderstaande tabel is het salaris weergegeven als je leerling-verzorgende of leerling-verzorgende-IG (kwalificatieniveau 3/3-IG) bent.

[minti_table style=”2″]

Per 1 januari 2017

per maand per periode per uur
eerste praktijkleerjaar 1.200,80 1.104,48 7,67
tweede praktijkleerjaar 1.416,60 1.303,20 9,05
derde  praktijkleerjaar 1.829,41 1.683,36 11,69
vierde praktijkleerjaar 1.829,41 1.683,36 11,69

[/minti_table]

[minti_table style=”2″]

Per 1 juli 2017

per maand per periode per uur
eerste praktijkleerjaar 1.212,81 1.116,00 7,75
tweede praktijkleerjaar 1.430,77 1.316,16 9,14
derde  praktijkleerjaar 1.847,70 1.700,64 11,81
vierde praktijkleerjaar 1.847,70 1.700,64 11,81

[/minti_table]

Aspirant- leerling

  1. Als je als aspirant leerling in dienst treedt voorafgaand aan een opleiding weergegeven, ontvang je een salaris behorend bij het eerste praktijkleerjaar.

Garantieregeling

  1. Als je voor de opleiding al in dienst bent en je, anders dan als aspirant leerling, de opleiding verzorgende of verzorgende-IG gaat volgen, dan val je onder de salarisschaal voor leerlingen. Om te voorkomen dat je er nominaal mogelijk op achteruit gaat, ontvang je tijdens je opleiding minimaal een bruto bedrag dat overeenkomt met het nominale bruto salarisbedrag dat je ontving voorafgaand aan de opleiding. Dit garantiebedrag wordt verhoogd met de algemene loonsverhogingen. Vanaf het moment dat het bruto salarisbedrag van de leerling-schaal dat geldt voor jouw arbeidsduur hoger is dan het garantiebedrag, volg je het leerling-salaris van lid 2.
  2. Je werkgever kan positief afwijken van het leerling-salaris als jij als leerling-werknemer elders een hoger salaris verdiende op basis van betaalde arbeid voorafgaand aan je indiensttreding.