Artikel 2.4 – Duur, wijziging en opzegging van de cao