Hoofdstuk 2 – Cao Kraamzorg

Artikel 2.1 – Werkingssfeer, ontheffing en toetreding

Artikel 2.2 – Karakter van de cao

Artikel 2.3 – Commissie van Interpretatie

Artikel 2.4 – Duur, wijzigingen, opzegging van de cao

Artikel 2.5 – Bijdrage werknemersorganisaties   

      Artikel 2.4 – Duur, wijziging en opzegging van de cao

  1. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.
  2. De CAO-Kraamzorg eindigt van rechtswege zonder opzegging, aan het einde van de overeengekomen looptijd.