Artikel 10.5 – Overige voorwaarden om in aanmerking te komen voor wachtgeld