Artikel 3.7 – Structurele eindejaarsuitkering

Hoogte eindejaarsuitkering

  1. Je ontvangt in december een eindejaarsuitkering. De opbouw van je eindejaarsuitkering is vanaf 1 juli 2014 gebaseerd op 5,7% en per 1 januari 2017 gebaseerd op 6,0% (per 1 januari 2018: 6,2%) van het door jou in dat kalenderjaar verdiende salaris. Het salaris is inclusief de vakantiebijslag en eventueel meerwerk, maar exclusief alle overige toeslagen en vergoedingen die in deze CAO zijn opgenomen.
    Als je een gedeelte van het kalenderjaar in dienst bent (geweest) dan ontvang je een eindejaarsuitkering naar verhouding van het aantal maanden dat je in dienst bent (geweest).

Thuiszorgbepaling

  1. Als je op 1 januari 2008 in dienst was van een thuiszorgorganisatie en je er voor hebt gekozen om 1,5%-punt van je eindejaarsuitkering uit lid 1 om te zetten in 25 vakantie-uren, dan komen deze uren bovenop je totaal aantal vakantie-uren, zoals in artikel 6.1 is weergegeven.
  2. Als je 22 jaar of ouder bent wordt je eindejaarsuitkering tenminste berekend over het actuele bedrag van inpassingstabelnummer 12 dat van toepassing is (zie bijlage 1) en dit wordt verhoogd met 8% vakantiebijslag.