Hoofdstuk 3 – De arbeidsovereenkomst

Artikel 3.1 – De arbeidsovereenkomst

Artikel 3.2 – Einde van de arbeidsovereenkomst

Artikel 3.3 – Arbeidsovereenkomst na AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel 3.4 – Uitkering bij overlijden

Artikel 3.5 – Op non-actiefstelling en schorsing

Artikel 3.2 – Einde van de arbeidsovereenkomst

Automatisch einde

  1. Naast de bepalingen die in het Burgerlijk Wetboek Boek 7 over het einde van je arbeidsovereenkomst zijn aangegeven, eindigt je arbeidsovereenkomst van rechtswege op de dag waarop je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Opzegging

  1. In geval van opzegging (of tussentijdse opzegging als dit in je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen) gelden de wettelijke opzegtermijnen zoals opgenomen in artikel 7:672 lid 1 BW.
  2. Als je met je werkgever een langere opzegtermijn bent overeengekomen dan de wettelijke opzegtermijn en deze opzegtermijn is niet langer dan drie maanden, dan geldt voor je werkgever dezelfde opzegtermijn. Als je met je werkgever een langere opzegtermijn dan drie maanden bent overeengekomen, dan geldt voor je werkgever het dubbele van deze opzegtermijn.