Hoofdstuk 3 – De arbeidsovereenkomst

Artikel 3.1 – De arbeidsovereenkomst

Artikel 3.2 – Einde van de arbeidsovereenkomst

Artikel 3.3 – Arbeidsovereenkomst na AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel 3.4 – Uitkering bij overlijden

Artikel 3.5 – Op non-actiefstelling en schorsing

Artikel 3.3 – Arbeidsovereenkomst na AOW-gerechtigde leeftijd

AOW-gerechtigde leeftijd
  1. Als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, kan een arbeidsovereenkomst met je worden aangegaan voor bepaalde tijd conform artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek of voor onbepaalde tijd. De CAO Kraamzorg is dan op jouw arbeidsovereenkomst van toepassing behoudens de bepalingen in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (Stb. 2015, nr. 376) die van de CAO Kraamzorg afwijken.