Hoofdstuk 2 – Cao Kraamzorg

Artikel 2.1 – Werkingssfeer, ontheffing en toetreding

Artikel 2.2 – Karakter van de cao

Artikel 2.3 – Commissie van Interpretatie

Artikel 2.4 – Duur, wijzigingen, opzegging van de cao

Artikel 2.5 – Bijdrage werknemersorganisaties   

Artikel 2.2 – Karakter van de cao

De bepalingen van deze CAO hebben een minimum karakter. Dat wil zeggen dat alleen afwijkingen in positieve zin, ten gunste van de werknemer, zijn toegestaan.