Artikel 2.2 – Karakter van de cao

De bepalingen van deze CAO hebben een minimum karakter. Dat wil zeggen dat alleen afwijkingen in positieve zin, ten gunste van de werknemer, zijn toegestaan.