Artikel 3.12 – Leerlingsalarissen verkorte opleiding tot Kraamverzorgende (BBL)

Leerlingsalaris Kraamverzorgende

  1. Als je als leerling-werknemer een verkorte opleiding tot kraamverzorgende volgt dan is één van de onderstaande salaristabellen op jou van toepassing. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
    • de verkorte opleiding voor anders opgeleiden: als je al een andere zorgopleiding hebt afgerond;
    • de verkorte opleiding voor niet-opgeleiden: als je nog geen relevante opleiding in de zorg hebt afgerond.
  2. De salarisbedragen zijn gebaseerd op een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week. Als je een lagere arbeidsduur bent overeengekomen, ontvang je een salaris naar verhouding. Als het Wettelijk minimum(jeugd)loon (op basis van een werkweek van 36 uur) hoger ligt dan de vermelde bedragen dan geldt het Wettelijk minimum(jeugd)loon.
  3. Als je bij je werkgever al in dienst bent voor een andere functie en je gaat de verkorte opleiding volgen dan blijft de bestaande salarisaanspraak gehandhaafd.
  4. Het uitgangspunt is een arbeidsduur van gemiddeld 32 uur per week. De tijd dat je op school doorbrengt (opleidingstijd) wordt ook als arbeidsduur meegeteld. Je kunt als leerling-werknemer in overleg met je werkgever afwijken van het uitgangspunt van de gemiddelde 32-urige arbeidsduur.
  5. Als je het certificaat van de opleiding hebt behaald, word je bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst ingeschaald in de bij de functie van kraamverzorgende behorende salarisschaal. Je wordt ingeschaald in aanloopperiodiek 1 tenzij je werkgever op basis van artikel 3.2 of 3.5 een hoger volgnummer toepast.

[minti_table style=”2″]

Per 1 januari 2017
Salaristabellen bij verkorte opleiding kraamverzorgende anders opgeleiden

per maand per periode per uur
eerste maand 1.463,28 1.346,40 9,35
vanaf de tweede maand FWG20, aanloopperiodiek 0 FWG20, aanloopperiodiek 0 FWG20, aanloopperiodiek 0

[/minti_table]

[minti_table style=”2″]

Salaristabellen bij verkorte opleiding kraamverzorgende niet-opgeleiden

per maand per periode per uur
eerste praktijkleerjaar 1.254,59 1.154,88 8,02
vanaf de dertiende maand FWG20, aanloopperiodiek 0 FWG20, aanloopperiodiek 0 FWG20, aanloopperiodiek 0

[/minti_table]

[minti_table style=”2″]
Per 1 juli 2017
Salaristabellen bij verkorte opleiding kraamverzorgende anders opgeleiden

per maand per periode per uur
eerste maand 1.477,91 1.359,36 9,44
vanaf de tweede maand FWG20, aanloopperiodiek 0 FWG20, aanloopperiodiek 0 FWG20, aanloopperiodiek 0

[/minti_table]

[minti_table style=”2″]

Salaristabellen bij verkorte opleiding kraamverzorgende niet-opgeleiden

per maand per periode per uur
eerste praktijkleerjaar 1.267,14 1.166,40 8,10
vanaf de dertiende maand FWG20, aanloopperiodiek 0 FWG20, aanloopperiodiek 0 FWG20, aanloopperiodiek 0

[/minti_table]