Artikel 4.11 – Doorbetaling onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie-uren en overige verlof