Hoofdstuk 5 – Salariëring

Artikel 5.1 – Functiewaardering

Artikel 5.2 – Salaris

Artikel 5.3 – Uitbetalen salaris

Artikel 5.4 – Periodieke verhogingen

Artikel 5.5 – Bevordering

Artikel 5.6 – Bijzondere beloningen

Artikel 5.7 – Structurele eindejaarsuitkering

Artikel 5.8 – Vakantiebijslag

Artikel 5.9 – Pensioen

Artikel 5.10 – Gratificatie 

Artikel 5.11 – Leerlingsalarissen Verzorgende IG

Artikel 5.12 – Leerlingsalarissen brancheopleiding tot kraamverzorgende (BBL)

Artikel 5.13 – Zakgeld en stagevergoeding

Artikel 5.2 – Salaris

Salarisschaal
 1. Je werkgever bepaalt op basis van de functie-indeling uit artikel 5.1 welke salarisschaal op jou van toepassing is. Het nummer van de salarisschaal komt overeen met het nummer van de functiegroep waarin je functie is ingedeeld. De opgenomen bedragen in de salarisschalen in bijlage 1 gelden bij een voltijd arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week.
 2. Bij een hogere of lagere arbeidsduur worden de bedragen in de salarisschalen naar verhouding aangepast. Als je bijvoorbeeld een dienstverband van gemiddeld maximaal 40 uur per week bent overeengekomen worden de bedragen in de tabellen 1 en 2 naar verhouding verhoogd om je salaris vast te stellen. Als je een opleiding volgt wordt je salaris bepaald op basis van bijlage 4 of bijlage 5.
 3. Je wordt ingeschaald op één van de volgende bedragen:
  • het bedrag behorend bij je leeftijd of;
  • het bedrag van aanloopperiodiek 0 uit de schaal die van toepassing is of;
  • een hoger bedrag uit die schaal die van toepassing is als je ervaring daartoe aanleiding geeft.
 4. Als je functie is ingedeeld in FWG 10 dan past je werkgever deze salarisschaal toe, tenzij de bedragen van FWG 5 (zijn gelijk aan het wettelijk minimum (jeugd)loon) behorend bij jouw leeftijd hoger zijn dan de bedragen in deze salarisschaal.
 5. Indien je direct voorafgaand aan je indiensttreding bij een andere, onder de werkingssfeer van deze CAO vallende kraamzorgorganisatie hebt gewerkt en daar eenzelfde functie hebt uitgevoerd in dezelfde salarisschaal dan wordt de verworven periodiek bij je vorige werkgever in je nieuwe functie gehandhaafd.