Hoofdstuk 5 – Salariëring

Artikel 5.1 – Functiewaardering

Artikel 5.2 – Salaris

Artikel 5.3 – Uitbetalen salaris

Artikel 5.4 – Periodieke verhogingen

Artikel 5.5 – Bevordering

Artikel 5.6 – Bijzondere beloningen

Artikel 5.7 – Structurele eindejaarsuitkering

Artikel 5.8 – Vakantiebijslag

Artikel 5.9 – Pensioen

Artikel 5.10 – Gratificatie 

Artikel 5.11 – Leerlingsalarissen Verzorgende IG

Artikel 5.12 – Leerlingsalarissen brancheopleiding tot kraamverzorgende (BBL)

Artikel 5.13 – Zakgeld en stagevergoeding

Artikel 5.3 – Uitbetalen salaris

Uitbetalen salaris
  1. Je ontvangt uiterlijk twee dagen voor het einde van de kalendermaand, zon- en feestdagen niet meegerekend, je salaris. De vergoedingen uit de artikelen 4.6 (wachtdiensten kraamverzorgenden), 4.10 (inconveniënte uren), 6.1 (vergoeding woon- werkverkeer), 6.2 (tegemoetkoming voor reizen van huis naar cliënten), 6.3 sub b. (vergoeding voor reizen vanaf de vaste locatie naar andere locaties of naar cliënten) en 6.4 (vergoeding reis- en verblijfkosten voor incidentele dienstreizen) ontvang je uiterlijk aan het einde van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin je aanspraken zijn ontstaan.
  2. Als je salaris of de salarisberekening wijzigt dan ontvang je hiervan schriftelijk bericht via een specificatie.