Artikel 5.13 – Zakgeld en stagevergoeding

Voorbereidende periode

  1. Als je leerling-verzorgende(-IG) bent dan is er mogelijk sprake van een voorbereidende periode van 7 of 9 maanden. Tijdens een voorbereidende periode ontvang je zakgeld:
    1. €347,- bruto per maand of als je werkgever periodebedragen toepast dan ontvang je € 319,- per periode.
    2. als je een uitkering ontvang die gelijk of hoger is dan de zakgeldvergoeding weergegeven onder a. dan ontvang je geen zakgeldvergoeding.

Stagevergoeding

  1. Als je een opleiding volgt tot verzorgende IG, en je in het kader van de beroepsopleidende leerweg (BOL) een stage loopt van tenminste 144 uur per beroepspraktijkvormingsjaar bij een werkgever, dan ontvang je een stagevergoeding van € 360,71 (2022) bruto per maand. Voor 2023 is de stagevergoeding verhoogd naar €503,10 bruto per maand (per 1 juli 2022: €450,-) . De vergoeding is gebaseerd op een voltijdstage van gemiddeld 4 dagen per week. Als je minder stage loopt dan wordt de vergoeding naar verhouding van het aantal dagen toegekend. De stagevergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met de Consumenten Prijs Index (CPI).