Artikel 5.11 – Leerlingsalarissen Verzorgende IG 

Salaris praktijkleerjaar naar leerlingsalaris

  1. De salaristabellen voor de leerlingsalarissen Verzorgende IG staan in bijlage 4. In deze tabellen staat het salaris voor leerlingen met een dienstverband van 36 uur. Als het wettelijk minimum(jeugd)loon hoger ligt dan de vermelde bedragen dan geldt het wettelijk minimum(jeugd)loon. Als je in deeltijd werkt, wordt het salaris naar verhouding berekend.

 Aspirant kraamverzorgende in opleiding

  1. Als je als aspirant kraamverzorgende in opleiding in dienst treedt voorafgaand aan een opleiding weergegeven, ontvang je een salaris behorend bij het eerste praktijkleerjaar.

Garantieregeling

  1. Als je voor de opleiding al in dienst bent en je, anders dan als aspirant kraamverzorgenden in opleiding en de opleiding verzorgende-IG gaat volgen, dan val je onder de salarisschaal voor leerlingen. Om te voorkomen dat je er nominaal mogelijk op achteruit gaat, ontvang je tijdens je opleiding minimaal een bruto bedrag dat overeenkomt met het nominale bruto salarisbedrag dat je ontving voorafgaand aan de opleiding. Dit garantiebedrag wordt verhoogd met de algemene loonsverhogingen. Vanaf het moment dat het bruto salarisbedrag van de leerling-schaal dat geldt voor jouw arbeidsduur hoger is dan het garantiebedrag, volg je het leerling-salaris van lid 1.
  1. Je werkgever kan positief afwijken van het leerling-salaris als jij als kraamverzorgende in opleiding elders een hoger salaris verdiende op basis van betaalde arbeid voorafgaand aan je indiensttreding.

Opleidingstijd

  1. Je hebt als kraamverzorgende in opleiding recht om met behoud van je salaris je werk te onderbreken voor lestijd op school met een maximum van (4×52=) 208 uur per praktijkleerjaar. Als je als kraamverzorgende in opleiding een arbeidsovereenkomst van minder dan gemiddeld 36 uur per week bent overeengekomen dan wordt de omvang van je lestijd op school tenminste naar verhouding vastgesteld.