Artikel 5.8 – Vakantiebijslag

Hoogte vakantiebijslag

  1. Je hebt recht op een vakantiebijslag voor ieder (deel van) de maand waarin je salaris hebt ontvangen. Deze vakantiebijslag is 8% van je maandelijks ontvangen salaris.
  1. Je vakantiebijslag wordt in de maand mei of in periode 5 uitbetaald en wordt berekend over de periode van 12 maanden of 13 periodes. Deze periode begint in juni of periode 6 van het vorige kalenderjaar. Je vakantiebijslag wordt eerder uitbetaald als je uit dienst treedt.
  1. In afwijking van lid 2 kan je vakantiebijslag maximaal twee keer per jaar worden uitbetaald, maar moet uiterlijk in mei of periode 5 van het kalenderjaar zijn uitbetaald.

Minimum vakantiebijslag

  1. Als je 22 jaar of ouder bent ontvang je, naar rato het aantal contracturen, op jaarbasis minimaal €2.028,73(vanaf 1 mei 2021) / € 2.083,51 (vanaf 1 mei 2022) / €2.125,18 (vanaf 1 mei 2023) als vakantiebijslag. Dit minimumbedrag wordt in mei van het jaar waarin je de bijslag ontvangt, verhoogd met:
    1. eventuele algemene loonaanpassingen die in het kader van deze cao hebben plaatsgevonden;
    2. het effect van de eventuele verhoging van het vakantiebijslagpercentage in het vorige jaar.