Artikel 5.12 – Leerlingsalarissen verkorte opleiding tot Kraamverzorgende (BBL)

Leerlingsalaris

  1. Als je als kraamverzorgende in opleiding de branchepleiding tot kraamverzorgende volgt dan is één van de salaristabellen in bijlage 5 op jou van toepassing. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
    • de opleiding voor anders opgeleiden: als je al een andere zorgopleiding hebt afgerond;
    • de opleiding voor niet-opgeleiden: als je nog geen relevante opleiding in de zorg hebt afgerond.
  2. De salarisbedragen zijn gebaseerd op een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week. Als je een lagere arbeidsduur bent overeengekomen, ontvang je een salaris naar verhouding. Als het Wettelijk minimum(jeugd)loon(op basis van een werkweek van 36 uur) hoger ligt dan de vermelde bedragen dan geldt het Wettelijk minimum(jeugd)loon.
  3. Als je bij je werkgever al in dienst bent voor een andere functie en je gaat de brancheopleiding volgen, dan blijft de bestaande salarisaanspraak gehandhaafd tenzij het leerlingsalaris hoger is dan je huidige salarisaanspraak.
  4. Het uitgangspunt is een arbeidsduur van gemiddeld 32 uur per week. De tijd dat je op school doorbrengt (opleidingstijd) wordt ook als arbeidsduur meegeteld. Je kunt als kraamverzorgende in opleiding in overleg met je werkgever afwijken van het uitgangspunt van de gemiddelde 32-urige arbeidsduur.
  5. Als je het diploma van de opleiding hebt behaald, word je bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst ingeschaald in de bij de functie van kraamverzorgende behorende salarisschaal. Je wordt ingeschaald in aanloopperiodiek 1 tenzij je werkgever op basis van artikel 5.2 of 5.5 een hoger volgnummer toepast.