Artikel 8.7 – Productieve arbeid en re-integratie tijdens ziekte.