Artikel 8.6 – Eindejaarsuitkering bij ziekte

Je houdt recht op de eindejaarsuitkering (artikel 5.7) over maximaal 104 weken dat je ziek bent.