Artikel 8.4 – Geheel of gedeeltelijk vervallen van loondoorbetaling