Artikel 8.2 – Loon bij ziekte/arbeidsongeschiktheid voor werknemers met min/max-contract