Artikel 7.7 – Zorgverlof bij zeer ernstige ziekte

Zorgverlof

  1. Je hebt recht op zorgverlof volgens de Wet arbeid en Zorg (Wazo). 

Zorgverlof bij zeer ernstige ziekte

  1. Als aanvulling op lid 1 heb je na overleg met je werkgever de mogelijkheid betaald verlof op te nemen voor een aaneengesloten periode van maximaal drie maanden als je noodzakelijke thuisverpleging en/of -verzorging verleent aan je zeer ernstig zieke relatiepartner, (pleeg)ouders, (pleeg)kind of een verwant waarmee je samenwoont. Je geeft je werkgever een verklaring van de arts/behandelaar waaruit de noodzaak voor de verpleging/verzorging blijkt.
    Het verlof dat je opbouwt tijdens het zorgverlof bij zeer ernstige ziekte wordt verrekend met de totale periode van dit zorgverlof.