Artikel 7.6 – Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof