Artikel 7.5 – Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof