Artikel 7.3 – Verjaren vakantie-uren

  1. Je wettelijke vakantie-uren verjaren 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin je deze hebt opgebouwd conform artikel 7:640a BW.
  2. Je bovenwettelijke en extra-bovenwettelijke vakantie-uren verjaren vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin je deze hebt opgebouwd.