Artikel 7.10 – Premies tijdens onbetaald verlof/levensloopregeling