Artikel 8.1 – Loon bij ziekte/arbeidsongeschiktheid